Köpvillkor

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL), och för företag - köplagen.

Priser

Samtliga priser anges inklusive moms. Eventuella avgifter för frakt kan tillkomma, vilket i sådana fall framgår i kassan. Efter att beställningen bekräftats kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. krig, naturkatastrofer m.m.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.

Betalsätt

Vi erbjuder betalningar via Shopify Payments kortbetalning samt Betala senare med Klarna, Betala nu med Klarna och Finansiera med Klarna vilket gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Vi gör det enkelt för dig att välja den betalmetod som passar dig bäst.

Presentkort

Våra presentkort skickas alltid elektroniskt via e-post. Presentkort på Bambuland.se kan endast användas för betalning av varor i vår e-handel inom giltighetstiden (ett år från inköpsdatum). Observera att presentkortets summa dras av endast mot varuvärdet och inte eventuella frakt- eller fakturaavgifter.

Eventuella rabatter gäller inte vid köp av presentkort om det inte är specificerat. Presentkortet går inte att ersätta med kontanter, däremot gäller ångerrätten. Vi ersätter inte ett förlorat presentkort eller felaktig leverans som beror på att du som kund lämnat felaktiga adressuppgifter. Presentkortet är inte kopplat till en viss person.

Information

Vi reserverar oss för oförutsägbara händelser som kan orsaka eventuell slutförsäljning, lagerdifferenser, leveransförseningar, prisjusteringar och tekniska fel. Vidare reserverar vi oss för att eventuella felaktigheter i bild, text och/eller prismärkning kan förekomma. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Skulle en avvikelse resultera i att du inte vill ha varan går det självklart att reklamera produkten.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, pandemier, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Pre-loader